blockchain realisten presentatie

Workshop: wat kan jouw organisatie met Blockchain?

Welk probleem zou je met Blockchain technologie kunnen oplossen en wat levert jou dit op? Welke risico’s zijn hier aan verbonden? Een boeiende Incompany Workshop met een concreet resultaat.

Een boeiende ééndaagse Incompany Workshop

Introductie

Algemene introductie Blockchain Technologie;

Opdracht Crypto aankoop;

Vergelijking diverse Blockchain toepassingen.

Use cases

Inventarisatie use cases voor Blockchain

Uitwerken use cases in teamverband;

Pitchen van use cases in teamverband.

Beoordeling en keuze

Welke use cases hebben toegevoegde waarde?

Welke zijn in welke situatie het meest kansrijk?

Welke use case verdient uitwerking naar blauwdruk?

1523626069-26547086-794x130-BCR-accolade

Met een concreet resultaat

Je weet precies welk probleem jouw organisatie met Blockchain technologie kan oplossen, en wat dit gaat opleveren. En dat werken we voor je uit in een helder rapport op één A4.

Dit zijn jouw Blockchain Trainers

1523626070-26579866-138x138-Blockchain-realisten

Lykle de Vries

C-Level Blockchain Coach. Snapt hoe de techniek werkt. Kent de (on)mogelijkheden en roadmaps van de verschillende platformen.

1523626071-26579871-138x138-Blockchain-realisten

Ronald Mulder

Econoom en Blockchain auteur. Heeft een heldere blik op de betekenis van Blockchain technologie voor bedrijf en maatschappij.

Creëer Blockchain Realisme

Blijf niet gissen naar de mogelijkheden met Blockchain in de toekomst. Creëer nú Blockchain Realisme binnen jouw organisatie. Doe de Workshop en je weet precies waar je je met Blockchain op moet richten.

Copyright 2018 © BlockchainRealisten